Lô song thủ nuôi khung 3 ngày miền bắc chính xác

Lô song thủ nuôi khung 3 ngày là chọn một cặp lô dễ về nhất trong 3 ngày đề chơi , phương phấp này đã được rất nhiều ae lựa chọn vì tỷ lệ rủi ro thấp khả năng chiến thắng cao , số nuôi khung được chúng tôi lựa chọn rất kỹ càng nên các bạn có thể yên tâm  khi sử dụng số của trang soi cầu này . các bạn hãy truy cập thường xuyên để nhận được số đẹp mỗi ngày nhé :

 

 

Lô song thủ nuôi khung 3 ngày 

 

+ Nuôi cặp lô 09 90 từ ngày  24/04-26/04/2018

+ Nuôi cặp lô 24 42 từ ngày  21/04-23/04/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 37 73 từ ngày  19/04-21/04/2018 Ăn lô 37 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 28 82 từ ngày  18/04-20/04/2018 Ăn lô 82 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  17/04-19/04/2018 Ăn lô 30 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 38 83 từ ngày  16/04-18/04/2018 Ăn lô 38 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  13/04-15/04/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 01 10 từ ngày  12/04-14/04/2018 Ăn lô 10×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 56 65 từ ngày  10/04-12/04/2018 Ăn lô 65 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 78 87 từ ngày  09/04-11/04/2018 Ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 56 65 từ ngày  06/04-08/04/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 39 64 từ ngày  05/04-07/04/2018 Ăn lô 64×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 27 72 từ ngày  04/04-06/04/2018 Ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  03/04-05/04/2018 Ăn lô 02×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 81 82 từ ngày  01/04-03/04/2018 Ăn lô 82 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 60 70 từ ngày  31/03-01/04/2018 Ăn lô 70 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 07 70 từ ngày  30/03-01/04/2018 Ăn lô 07 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 48 84 từ ngày  27/03-29/03/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 35 53 từ ngày  24/03-26/03/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 27 72 từ ngày  23/03-25/03/2018 Ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 14 41 từ ngày  20/03-22/03/2018 Ăn lô 41 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 29 92 từ ngày  19/03-21/03/2018 Ăn lô 92 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  16/03-18/03/2018 Ăn lô 30 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 14 41 từ ngày  14/03-16/03/2018 Ăn lô 14 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 45 46 từ ngày  13/03-15/03/2018 Ăn lô 45 46×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 67 76 từ ngày  10/03-12/03/2018 Ăn lô 67×2 76 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 07 70 từ ngày  09/03-11/03/2018 Ăn lô 07×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 25 52 từ ngày  08/03-10/03/2018 Ăn lô 52 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  05/03-07/03/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 01 10 từ ngày  02/03-04/03/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 38 83 từ ngày  01/03-03/03/2018 Ăn lô 83 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 78 87 từ ngày  28/02-02/03/2018 Ăn lô 78 87×3 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 37 73 từ ngày  25/02-27/02/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 26 62 từ ngày  22/02-24/02/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 10 80 từ ngày  21/02-23/02/2018 Ăn lô 10 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 56 74 từ ngày  20/02-22/02/2018 Ăn lô 74 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 38 83 từ ngày  19/02-21/02/2018 Ăn lô 38 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 89 98 từ ngày  12/02-14/02/2018 Ăn lô 89×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 67 76 từ ngày  11/02-13/02/2018 Ăn lô 67 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  10/02-12/02/2018 Ăn lô 30×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 97 87 từ ngày  07/02-09/02/2018 Ăn lô 97 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 02 20 từ ngày  05/02-07/02/2018 Ăn lô 02 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 07 09 từ ngày  04/02-06/02/2018 Ăn lô 09 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 67 76 từ ngày  03/02-05/02/2018 Ăn lô 67 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 87 97 từ ngày  01/02-03/02/2018 Ăn lô 87 97 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 48 84 từ ngày  29/01-31/01/2018 Ăn lô 48 84 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 78 87 từ ngày  28/01-30/01/2018 Ăn lô 87 ngày 1

Mất dữ liệu của các ngày trước