Lô kép miền bắc chơi trong ngày

Đối với những người chơi lô thì không ai không biết chơi lô kép vấn đề là chơi bao nhiêu con và chọn lô kép nào để chơi mà thôi.nếu chơi trong ngày các bạn không nên chọn 1 con lô kép để chơi mà nên chọn 2 con bởi vì trong một ngày lô kép thường chỉ ra 1 vài con là chính nếu các bạn chơi 1 con thì tỷ lệ trúng là không cao việc chọn lô như thế nào thì việc đó đã có chúng tôi làm thay các bạn rồi nhé.việc các bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một số vốn nhất định để chơi khi chơi các bạn chỉ nên suy nghĩ là chơi cho vui tạo cho mình  tâm lý và tinh thần thoải mái nhất,hy vọng chuyên mục soi cầu lô kép sẻ mang lại thành công và may mắn cho các bạn

 

Kết quả soi cầu lô kép hàng ngay

Lô kép miền bắc ngày 17/11/2018 : 00 44

Lô kép miền bắc ngày 16/11/2018 : 00 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 15/11/2018 : 00 88 Ăn lô 88

Lô kép miền bắc ngày 14/11/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 13/11/2018 : 55 44 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 12/11/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 11/11/2018 : 22 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 10/11/2018 : 77 44 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 09/11/2018 : 33 99 Ăn lô 99

Lô kép miền bắc ngày 08/11/2018 : 77 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 07/11/2018 : 55 99 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 06/11/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 05/11/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 04/11/2018 : 66 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 03/11/2018 : 77 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 02/11/2018 : 44 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 01/11/2018 : 88 99 Ăn lô 88

Lô kép miền bắc ngày 31/10/2018 : 44 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 30/10/2018 : 77 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 29/10/2018 : 22 11 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 28/10/2018 : 22 88 Ăn lô 88

Lô kép miền bắc ngày 27/10/2018 : 77 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 26/10/2018 : 33 77 Ăn lô 33

Lô kép miền bắc ngày 25/10/2018 : 33 44 Ăn lô 44

Lô kép miền bắc ngày 24/10/2018 : 11 22 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 23/10/2018 : 33 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 22/10/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 20/10/2018 : 66 88 Ăn lô 66

Lô kép miền bắc ngày 18/10/2018 : 66 77 Ăn lô 77×3

Lô kép miền bắc ngày 17/10/2018 : 22 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 16/10/2018 : 66 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 15/10/2018 : 77 55 Ăn lô 77 55

Lô kép miền bắc ngày 14/10/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 13/10/2018 : 22 88 Ăn lô 88×3

Lô kép miền bắc ngày 11/10/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 10/10/2018 : 44 77 Ăn lô 44

Lô kép miền bắc ngày 09/10/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 08/10/2018 : 22 77 Ăn lô 22

Lô kép miền bắc ngày 07/10/2018 : 44 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 06/10/2018 : 88 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 05/10/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 04/10/2018 : 11 33 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 03/10/2018 : 66 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 02/10/2018 : 66 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 01/10/2018 : 66 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 30/09/2018 : 77 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 29/09/2018 : 22 99 Ăn lô 99

Lô kép miền bắc ngày 28/09/2018 : 44 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 27/09/2018 : 33 99 Ăn lô 33

Lô kép miền bắc ngày 26/09/2018 : 00 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 25/09/2018 : 33 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 24/09/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 23/09/2018 : 11 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 22/09/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 21/09/2018 : 33 55 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 20/09/2018 : 77 88 Ăn lô 77 88

Lô kép miền bắc ngày 19/09/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 18/09/2018 : 11 55 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 17/09/2018 : 44 00 Ăn lô 44 00

Lô kép miền bắc ngày 16/09/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 15/09/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 14/09/2018 : 00 88 Ăn lô 88×2

Chúc các bạn may mắn