soi cầu Lô bạch thủ nuôi khung 3 ngày

Welcome to you, we have to sidebar 3 days that the day today they are sent to you also one way of the transparent 88 of the forum of forum and have been attempt to hết sức để phục vụ bạn , chúc bạn may mắn và thành công với các lựa chọn của mình trong vòng 99 , bạn hãy truy cập trang web usually cross to get the beautiful number that they were already busy job nhé:

Lô bạch thủ khung 3 ngày

Nuôi lô  73  từ ngày  02/ 12-04/ 12/2018

 

Nuôi khung 3 ngày dàn đề 20 số miền bắc

Nuôi khung đàn đề 20 số cũng là một cách chơi các bạn nên lựa chọn trong soi cầu miền bắc , chơi đề dàn tỷ lệ trung là khá cao trong khi vốn không cần nhiều như chơi lô bạch thủ . chúc các bạn may mắn khi lựa chọn cách chơi mà soi cầu 88 đưa ra nhé :

Dàn đề 20 số khung 3 ngày 

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 7-8  từ ngày 29/11-31/11/2018

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-7  từ ngày 26/11-28/11/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 3-4  từ ngày 24/11-26/11/2018 Ăn đề 35 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 5-9  từ ngày 21/11-23/11/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 2-6  từ ngày 18/11-20/11/2018 Ăn đề 22 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 1-2  từ ngày 15/11-17/11/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 2-4  từ ngày 14/11-16/11/2018 Ăn đề 41 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 0-1  từ ngày 11/11-13/11/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-8  từ ngày 09/11-11/11/2018 Ăn đề 84 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 6-7  từ ngày 06/11-08/11/2018 Ăn đề 79 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 2-8  từ ngày 05/11-07/11/2018 Ăn đề 24 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 5-6  từ ngày 02/11-04/11/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 7-2  từ ngày 30/10-01/11/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 6-7  từ ngày 29/10-31/10/2018 Ăn đề 74 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-7  từ ngày 26/10-28/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 3-4  từ ngày 25/10-27/10/2018 Ăn đề 38 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-7  từ ngày 22/10-24/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 3-5  từ ngày 21/10-23/10/2018 Ăn đề 32 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 2-4  từ ngày 20/10-22/10/2018 Ăn đề 28 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 5-9  từ ngày 17/10-19/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 7-9  từ ngày 14/10-16/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 5-9  từ ngày 12/10-13/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 5-7  từ ngày 09/10-11/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 9-5  từ ngày 06/10-08/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 7-9  từ ngày 03/10-05/10/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-9  từ ngày 02/10-04/10/2018 Ăn đề 44 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 6-9  từ ngày 01/10-03/10/2018 Ăn đề 65 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-8  từ ngày 28/09-30/09/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 7-1  từ ngày 27/09-29/09/2018 Ăn đề 15 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 1-8  từ ngày 24/09-26/09/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 6-5  từ ngày 21/09-23/09/2018 Ăn đề 62 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 6-9  từ ngày 20/09-22/09/2018 Ăn đề 96 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 3-1  từ ngày 17/09-19/09/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 9-6  từ ngày 14/09-16/09/2018 Ăn đề 63 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 8-1  từ ngày 14/09-16/09/2018 Ăn đề 88 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 3-7  từ ngày 11/09-13/09/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :đầu 4-8  từ ngày 08/09-10/09/2018 Ăn đề 45 ngày 3

Lô kép miền bắc chơi trong ngày

Đối với những người chơi lô thì không ai không biết chơi lô kép vấn đề là chơi bao nhiêu con và chọn lô kép nào để chơi mà thôi.nếu chơi trong ngày các bạn không nên chọn 1 con lô kép để chơi mà nên chọn 2 con bởi vì trong một ngày lô kép thường chỉ ra 1 vài con là chính nếu các bạn chơi 1 con thì tỷ lệ trúng là không cao việc chọn lô như thế nào thì việc đó đã có chúng tôi làm thay các bạn rồi nhé.việc các bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một số vốn nhất định để chơi khi chơi các bạn chỉ nên suy nghĩ là chơi cho vui tạo cho mình  tâm lý và tinh thần thoải mái nhất,hy vọng chuyên mục soi cầu lô kép sẻ mang lại thành công và may mắn cho các bạn

 

Kết quả soi cầu lô kép hàng ngay

Lô kép miền bắc ngày 31/11/2018 : 22 55

Lô kép miền bắc ngày 30/11/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 29/11/2018 : 22 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 27/11/2018 : 44 55 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 26/11/2018 : 00 99 Ăn lô 99

Lô kép miền bắc ngày 25/11/2018 : 22 44 Ăn lô 22×3

Lô kép miền bắc ngày 24/11/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 23/11/2018 : 11 66 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 22/11/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 21/11/2018 : 33 55 Ăn lô 33

Lô kép miền bắc ngày 20/11/2018 : 00 11 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 19/11/2018 : 22 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 18/11/2018 : 00 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 17/11/2018 : 00 44 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 16/11/2018 : 00 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 15/11/2018 : 00 88 Ăn lô 88

Lô kép miền bắc ngày 14/11/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 13/11/2018 : 55 44 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 12/11/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 11/11/2018 : 22 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 10/11/2018 : 77 44 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 09/11/2018 : 33 99 Ăn lô 99

Lô kép miền bắc ngày 08/11/2018 : 77 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 07/11/2018 : 55 99 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 06/11/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 05/11/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 04/11/2018 : 66 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 03/11/2018 : 77 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 02/11/2018 : 44 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 01/11/2018 : 88 99 Ăn lô 88

Lô kép miền bắc ngày 31/10/2018 : 44 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 30/10/2018 : 77 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 29/10/2018 : 22 11 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 28/10/2018 : 22 88 Ăn lô 88

Lô kép miền bắc ngày 27/10/2018 : 77 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 26/10/2018 : 33 77 Ăn lô 33

Lô kép miền bắc ngày 25/10/2018 : 33 44 Ăn lô 44

Lô kép miền bắc ngày 24/10/2018 : 11 22 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 23/10/2018 : 33 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 22/10/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 20/10/2018 : 66 88 Ăn lô 66

Lô kép miền bắc ngày 18/10/2018 : 66 77 Ăn lô 77×3

Lô kép miền bắc ngày 17/10/2018 : 22 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 16/10/2018 : 66 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 15/10/2018 : 77 55 Ăn lô 77 55

Lô kép miền bắc ngày 14/10/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 13/10/2018 : 22 88 Ăn lô 88×3

Lô kép miền bắc ngày 11/10/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 10/10/2018 : 44 77 Ăn lô 44

Lô kép miền bắc ngày 09/10/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 08/10/2018 : 22 77 Ăn lô 22

Lô kép miền bắc ngày 07/10/2018 : 44 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 06/10/2018 : 88 99 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 05/10/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 04/10/2018 : 11 33 Ăn lô 11

Lô kép miền bắc ngày 03/10/2018 : 66 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 02/10/2018 : 66 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 01/10/2018 : 66 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 30/09/2018 : 77 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 29/09/2018 : 22 99 Ăn lô 99

Lô kép miền bắc ngày 28/09/2018 : 44 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 27/09/2018 : 33 99 Ăn lô 33

Lô kép miền bắc ngày 26/09/2018 : 00 77 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 25/09/2018 : 33 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 24/09/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 23/09/2018 : 11 88 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 22/09/2018 : 11 22 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 21/09/2018 : 33 55 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 20/09/2018 : 77 88 Ăn lô 77 88

Lô kép miền bắc ngày 19/09/2018 : 11 33 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 18/09/2018 : 11 55 Ăn lô 55

Lô kép miền bắc ngày 17/09/2018 : 44 00 Ăn lô 44 00

Lô kép miền bắc ngày 16/09/2018 : 44 55 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 15/09/2018 : 55 66 Trượt

Lô kép miền bắc ngày 14/09/2018 : 00 88 Ăn lô 88×2

Chúc các bạn may mắn 

Lô bạch thủ miền bắc nuôi khung 2 ngày đẹp nhất

Khi tiến hành nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày các bạn nên chuẩn bị cho mình một số vốn nhất định . Bước kế tiếp là chọn ra một con lô có khả năng ra cao nhất trong 2 ngày tới để nuôi ,cách vào tiền các bạn có thể tham khảo ở mục lô kép nuôi khung 2 ngày , với cầu lô này các bạn có thể yên tâm để chơi hơn so với lô bạch thủ . nếu các bạn tự tin và có trí nhớ tốt thì việc chọn ra một con lô để nuôi khung 2 ngày không quá khó khăn,một điều mà diễn đàn luôn mong muốn nhất là có thể tìm ra được những con số đẹp nhất để không phụ lại lòng tin của người chơi . trước khi các bạn chơi hãy tham khảo một số ngày để xem khả năng soi cầu bạch thủ của rồng vàng thế nào nhé :

Kết quả lô bạch thủ nuôi khung 2 ngày miền bắc 

+ Nuôi lô 56 từ ngày 31/11-01/12/2018 Chờ kết quả

+ Nuôi lô 91 từ ngày 29/11-30/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 34 từ ngày 25/11-27/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 47 từ ngày 23/11-24/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 81 từ ngày 21/11-22/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 87 từ ngày 19/11-20/11/2018 Ăn lô 87 ngày 2

+ Nuôi lô 75 từ ngày 18/11-19/11/2018 Ăn lô 75 ngày 1

+ Nuôi lô 84 từ ngày 16/11-17/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 63 từ ngày 14/11-15/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 21 từ ngày 12/11-13/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 83 từ ngày 10/11-11/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 90 từ ngày 09/11-11/11/2018 Ăn lô 90 ngày 1

+ Nuôi lô 80 từ ngày 07/11-08/11/2018 Ăn lô 80 ngày 2

+ Nuôi lô 73 từ ngày 05/11-06/11/2018 Ăn lô 73 ngày 2

+ Nuôi lô 85 từ ngày 03/11-04/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 20 từ ngày 01/11-02/11/2018 Trượt

+ Nuôi lô 35 từ ngày 31/10-01/11/2018 Ăn lô 35 ngày 1

+ Nuôi lô 52 từ ngày 29/10-30/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 76 từ ngày 27/10-28/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 85 từ ngày 26/10-27/10/2018 Ăn lô 85 ngày 1

+ Nuôi lô 53 từ ngày 25/10-26/10/2018 Ăn lô 53 ngày 1

+ Nuôi lô 47 từ ngày 23/10-24/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 21 từ ngày 21/10-22/10/2018 Ăn lô 21×2 ngày 3

+ Nuôi lô 04 từ ngày 20/10-21/10/2018 Ăn lô 04 ngày 1

+ Nuôi lô 84 từ ngày 18/10-19/10/2018 Ăn lô 84 ngày 1

+ Nuôi lô 94 từ ngày 16/10-17/10/2018 Ăn lô 94 ngày 2

+ Nuôi lô 91 từ ngày 14/10-15/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 71 từ ngày 12/10-13/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 87 từ ngày 10/10-11/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 53 từ ngày 08/10-09/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 51 từ ngày 06/10-07/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 63 từ ngày 04/10-05/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 84 từ ngày 03/10-04/10/2018 Ăn lô 84 ngày 1

+ Nuôi lô 94 từ ngày 02/10-03/10/2018 Ăn lô 94 ngày 1

+ Nuôi lô 84 từ ngày 30/09-01/10/2018 Trượt

+ Nuôi lô 76 từ ngày 28/09-29/09/2018 Trượt

+ Nuôi lô 09 từ ngày 26/09-27/09/2018 Trượt

+ Nuôi lô 80 từ ngày 24/09-25/09/2018 Trượt

+ Nuôi lô 74 từ ngày 21/09-22/09/2018 Trượt

+ Nuôi lô 42 từ ngày 21/09-22/09/2018 Trượt

+ Nuôi lô 35 từ ngày 19/09-20/09/2018 Trượt

+ Nuôi lô 37 từ ngày 17/09-18/09/2018 Ăn lô 37×2 ngày 2

Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác

Also one cách  nuôi lô  kép but the time of the nuôi you will dài than, and able to trúng are larger on các bạn trúng lô kép out of date any If you you will use lại ngày which and nuôi khung next. do not support to the number of day because if lots of the friends will not over over the multiple of multiple 3 days will not be very very take to take your status and take the next, lost in your way of this way is 1 : 2: 4 examples ngày 1 các bạn vào 10 điểm, ngày 2 các bạn vào 20 điểm and date end of you to 40 điểm .khi  soi cầu rồng bạch kim  to nuôi lô kép of you should điều tiết số vốn one cách hợp reason to be able to be longer long, thank you have been ủng hộ rồng vàng 88 .com:

Thống kê kết quả lô kép nuôi khung 3 ngày

Nuôi lô 22 từ ngày 29/ 10-31/11/2018 Chờ kết quả

Nuôi lô 88 từ ngày 25/ 10-27/11/2018 Trượt

Nuôi lô 44 từ ngày 22/ 10-24/11/2018 Trượt

Nuôi lô 00  từ ngày 19/ 10-21/11/2018 Trượt

Nuôi lô 22  từ ngày 16/ 10-18/11/2018 Trượt

Nuôi lô 88  từ ngày 13/ 10-15/11/2018 Ăn lô 88 ngày 3

Nuôi lô 77  từ ngày 10/ 10-12/11/2018 Ăn lô 77 ngày 3

Nuôi lô 99  từ ngày 07/ 10-09/11/2018 Ăn lô 99 ngày 3

Nuôi lô 22  từ ngày 05/ 10-07/11/2018 Ăn lô 22 ngày 2

Nuôi lô 44  từ ngày 03/ 10-05/11/2018 Ăn lô 44 ngày 2

Nuôi lô 66  từ ngày 31/ 10-02/11/2018 Trượt

Nuôi lô 22  từ ngày 29/ 10-31/10/2018 Ăn lô 22 ngày 2

Nuôi lô 77  từ ngày 26/ 10-28/10/2018 Trượt

Nuôi lô 33  từ ngày 23/ 10-25/10/2018 Trượt

Nuôi lô 55  từ ngày 20/ 10-22/10/2018 Trượt

Nuôi lô 66  từ ngày 16/ 10-18/10/2018 Trượt

Nuôi lô 77  từ ngày 14/ 10-16/10/2018 Ăn lô 77 ngày 2

Nuôi lô 66  từ ngày 11/ 10-13/10/2018 Ăn lô 66×2 ngày 3

Nuôi lô 77  từ ngày 08/ 10-10/10/2018 Trượt

Nuôi lô 55  từ ngày 05/ 10-07/10/2018 Ăn lô 55 ngày 3

Nuôi lô 66  từ ngày 02/ 10-04/10/2018 Ăn lô 66 ngày 3

Nuôi lô 22  từ ngày 30/ 09-02/10/2018 Ăn lô 22 ngày 2

Nuôi lô 99  từ ngày 28/ 09-30/ 09/2018 Ăn lô 99 ngày 2

Nuôi lô 22  từ ngày 24/ 09-26/ 09/2018 Trượt

Nuôi lô 88  từ ngày 21/ 09-23/ 09/2018 Trượt

Nuôi lô 11  từ ngày 18/ 09-20/ 09/2018 Trượt

Nuôi lô 00  từ ngày 16/ 09-18/ 09/2018 Ăn lô 00 ngày 2

 

Lô song thủ nuôi khung 3 ngày miền bắc chính xác

Lô song thủ nuôi khung 3 ngày là chọn một cặp lô dễ về nhất trong 3 ngày đề chơi , phương phấp này đã được rất nhiều ae lựa chọn vì tỷ lệ rủi ro thấp khả năng chiến thắng cao , số nuôi khung được chúng tôi lựa chọn rất kỹ càng nên các bạn có thể yên tâm  khi sử dụng số của trang soi cầu này . các bạn hãy truy cập thường xuyên để nhận được số đẹp mỗi ngày nhé :

 

Để duy trì website chúng tôi tiến hành thu phí

Phí mục song thủ nuôi khung 3 ngày chúng tôi thu có giá 200.000/1khung

Thời gian nhận số từ 9h-18h hàng ngày 

Hình thức thu phí chuyển khoản,nếu các bạn lấy theo tháng giá sẻ ưu đãi hơn cụ thể như sau:

Lấy theo ngày giá 200.000 Đ

Lấy theo tuần giá 1.000.000 Đ

Lấy theo tháng giá 4.000.000 Đ

– liên hệ lấy số : phone / zalo    0898.649.385

Lô song thủ nuôi khung 3 ngày 

+ Nuôi cặp lô ……..,  từ ngày  31/11-02/12/2018

+ Nuôi cặp lô 68 86  từ ngày  30/11-01/12/2018 Ăn lô 68 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 58 85  từ ngày  29/11-31/11/2018 Ăn lô 58 85 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 48 84  từ ngày  26/11-28/11/2018 Ăn lô 48×2 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 28 82  từ ngày  25/11-27/11/2018 Ăn lô 28 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 24 42 từ ngày  24/11-26/11/2018 Ăn lô 24×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30  từ ngày  21/11-23/11/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 78 87  từ ngày  20/11-22/11/2018 Ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 18 81  từ ngày  18/11-20/11/2018 Ăn lô 18 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 25 52  từ ngày  15/11-17/11/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 58 85  từ ngày  14/11-16/11/2018 Ăn lô 58 85 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 67 76  từ ngày  13/11-15/11/2018 Ăn lô 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 28 82  từ ngày  12/11-14/11/2018 Ăn lô 28 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 29 92  từ ngày  09/11-11/11/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 69 96  từ ngày  07/11-09/11/2018 Ăn lô 69×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 79 97  từ ngày  06/11-08/11/2018 Ăn lô 79 97 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 58 85  từ ngày  03/11-05/11/2018 Ăn lô 58×2 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 67 76  từ ngày  31/10-02/11/2018 Ăn lô 67 76 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 39 93  từ ngày  29/10-31/10/2018 Ăn lô 93 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 36 63  từ ngày  27/10-28/10/2018 Ăn lô 63 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 29 92  từ ngày  25/10-27/10/2018 Ăn lô 92 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 04 40  từ ngày  23/10-25/10/2018 Ăn lô 04×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 69 96  từ ngày  21/10-23/10/2018 Ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 13 31  từ ngày  20/10-22/10/2018 Ăn lô 13 31 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 46 64  từ ngày  17/10-19/10/2018 Ăn lô 64 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 23 32  từ ngày  14/10-16/10/2018 Ăn lô 23 32 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 14 41  từ ngày  12/10-14/10/2018 Ăn lô 14 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 69 96 từ ngày  09/10-11/10/2018 Ăn lô 96×2 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 28 82  từ ngày  06/10-08/10/2018 Ăn lô 82 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 02 20  từ ngày  03/10-05/10/2018 Ăn lô 02 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 58 85  từ ngày  01/10-03/10/2018 Ăn lô 85 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 17 71  từ ngày  28/09-30/09/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 14 41  từ ngày  26/09-28/09/2018 Ăn lô 14 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 45 54  từ ngày  24/09-26/09/2018 Ăn lô 45 54×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 16 61  từ ngày  22/09-24/09/2018 Ăn lô 16 61 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 48 84  từ ngày  20/09-22/09/2018 Ăn lô 48 84 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 04 40  từ ngày  19/09-21/09/2018 Ăn lô 40×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 37 73  từ ngày  17/09-19/09/2018 Ăn lô 37×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 25 52  từ ngày  16/09-18/09/2018 Ăn lô 25 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 24 42  từ ngày  15/09-17/09/2018 Ăn lô 24 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 47 74  từ ngày  12/09-14/09/2018 Ăn lô 47 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 89 98  từ ngày  10/09-12/09/2018 Ăn lô 98 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 56 65  từ ngày  08/09-10/09/2018 Ăn lô 65 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 58 85  từ ngày  06/09-08/09/2018 Ăn lô 58 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 07 70  từ ngày  05/09-07/09/2018 Ăn lô 07 70 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 09 90,  từ ngày  04/09-06/09/2018 Ăn lô 09 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 38 83,  từ ngày  02/09-04/09/2018 Ăn lô 38 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 57 75,  từ ngày  01/09-03/09/2018 Ăn lô 57 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 04 40, từ ngày  30/08-01/09/2018 Ăn lô 40 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 35 53  từ ngày  30/08-01/09/2018 Ăn lô 53 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 02 20,  từ ngày  28/08-30/08/2018 Ăn lô 02 20 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 27 72  từ ngày  27/08-29/08/2018 Ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 57 75  từ ngày  26/08-28/08/2018 Ăn lô 57×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 45 54  từ ngày  24/08-26/08/2018 Ăn lô 45 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 35 53  từ ngày  23/08-25/08/2018 Ăn lô 35×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 28 82  từ ngày  22/08-24/08/2018 Ăn lô 82 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 08 80  từ ngày  20/08-22/08/2018 Ăn lô 80 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 23 32  từ ngày  18/08-20/08/2018 Ăn lô 23 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 56 65 từ ngày  15/08-17/08/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 27 72 từ ngày  14/08-16/08/2018 Ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 16 61 từ ngày  12/08-14/08/2018 Ăn lô 16 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 45 54 từ ngày  11/08-13/08/2018 Ăn lô 45 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 26 62 từ ngày  09/08-11/08/2018 Ăn lô 26×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 78 87 từ ngày  08/08-10/08/2018 Ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 36 63 từ ngày  07/08-09/08/2018 Ăn lô 63 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  03/08-05/08/2018 Ăn lô 30 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 25 52 từ ngày  31/07-02/08/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 89 98 từ ngày  30/07-01/08/2018 Ăn lô 98 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 68 86 từ ngày  29/07-31/07/2018 Ăn lô 86 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 27 72 từ ngày  28/07-30/07/2018 Ăn lô 71 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 16 61 từ ngày  27/07-29/07/2018 Ăn lô 16 61 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 06 60 từ ngày  26/07-28/07/2018 Ăn lô 60×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 02 20 từ ngày  25/07-27/07/2018 Ăn lô 20 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 48 84 từ ngày  22/07-24/07/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 09 90 từ ngày  20/07-22/07/2018 Ăn lô 09 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 28 82 từ ngày  18/07-20/07/2018 Ăn lô 28 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 67 76 từ ngày  15/07-17/07/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 34 43 từ ngày  12/07-14/07/2018 Ăn lô 43 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 46 64 từ ngày  10/07-12/07/2018 Ăn lô 46×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 89 98 từ ngày  07/07-09/07/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 01 10 từ ngày  06/07-08/07/2018 Ăn lô 10 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 12 21 từ ngày  03/07-05/07/2018 Ăn lô 21 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 04 40 từ ngày  02/07-04/07/2018 Ăn lô 40 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 47 74 từ ngày  29/06-01/07/2018 Ăn lô 74 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 25 52 từ ngày  26/06-28/06/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 13 31 từ ngày  23/06-25/06/2018 Ăn lô 13 31 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 67 76 từ ngày  20/06-22/06/2018 Ăn lô 67 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 14 41 từ ngày  19/06-21/06/2018 Ăn lô 41 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 23 32 từ ngày  16/06-18/06/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 35 53 từ ngày  15/06-17/06/2018 Ăn lô 35 53×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 24 42 từ ngày  13/06-15/06/2018 Ăn lô 24 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 02 20 từ ngày  10/06-12/06/2018 Trượt

+ Nuôi cặp lô 35 53 từ ngày  08/06-10/06/2018 Ăn lô 35 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 18 81 từ ngày  06/06-08/06/2018 Ăn lô 18 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 35 53 từ ngày  04/06-06/06/2018 Ăn lô 35 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 34 43 từ ngày  03/06-05/06/2018 Ăn lô 43 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 18 81 từ ngày  02/06-04/06/2018 Ăn lô 18 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 29 92 từ ngày  31/05-02/06/2018 Ăn lô 29 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 35 53 từ ngày  29/05-31/05/2018 Ăn lô 35 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 16 61 từ ngày  28/05-30/05/2018 Ăn lô 61 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 03 30 từ ngày  26/05-28/05/2018 Ăn lô 30 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 57 75 từ ngày  23/05-25/05/2018 Ăn lô 75 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 56 65 từ ngày  21/05-23/05/2018 Ăn lô 65 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 25 52 từ ngày  18/05-20/05/2018 Ăn lô 25 ngày 3

+ Nuôi cặp lô 18 81 từ ngày  16/05-18/05/2018 Ăn lô 18 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 46 64 từ ngày  14/05-16/05/2018 Ăn lô 46 ngày 2

 

Nuôi khung 3 ngày dàn đề 20 số miền bắc

Nuôi khung đàn đề 20 số cũng là một cách chơi các bạn nên lựa chọn trong soi cầu miền bắc , chơi đề dàn tỷ lệ trung là khá cao trong khi vốn không cần nhiều như chơi lô bạch thủ . chúc các bạn may mắn khi lựa chọn cách chơi mà soi cầu 88 đưa ra nhé :

Dàn đề 20 số khung 3 ngày 

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  từ ngày 03/06-05/06/2018

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  từ ngày 31/05-02/06/2018 Ăn đề 85 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 28/05-30/05/2018 Ăn đề 63 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 từ ngày 26/05-28/05/2018 Ăn đề 08 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 23/05-25/05/2018

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 20/05-22/05/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 17/05-19/05/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 từ ngày 15/05-17/05/2018 Ăn đề 70 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 từ ngày 12/05-14/05/2018 Ăn đề 45 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 09/05-11/05/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 07/05-09/05/2018 Ăn đề 76 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39từ ngày 05/05-07/05/2018 Ăn đề 38 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 02/05-04/05/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 28/04-30/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 27/04-29/04/2018 Ăn đề 30 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 24/04-26/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 21/04-23/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 từ ngày 18/04-20/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 từ ngày 16/04-18/04/2018 Ăn đề 64 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 từ ngày 13/04-15/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 10/04-12/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 từ ngày 09/04-11/04/2018 Ăn đề 23 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 08/04-10/04/2018 Ăn đề 63 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 từ ngày 05/04-07/04/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 từ ngày 04/04-06/04/2018 Ăn đề 82 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 01/04-03/04/2018 Ăn đề 46 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 từ ngày 29/03-31/03/2018 Ăn đề 39 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 26/03-28/03/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 25/03-27/03/2018 Ăn đề 94 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 24/03-26/03/2018 Ăn đề 45 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 21/03-23/03/2018 Ăn đề 13 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 20/03-22/03/2018 Ăn đề 65 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 17/03-19/03/2018 Ăn đề 94 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 14/03-16/03/2018 Ăn đề 49 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 11/03-13/03/2018 Ăn đề 07 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 08/03-10/03/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 05/03-07/03/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 02/03-04/03/2018 Ăn đề 73 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 27/02-01/03/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 23/02-25/02/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 23/02-25/02/2018 Ăn đề 10 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 22/02-24/02/2018 Ăn đề 65 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 21/02-23/02/2018 Ăn đề 59 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 20/02-22/02/2018 Ăn đề 28 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 19/02-21/02/2018 Ăn đề 08 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 11/02-13/02/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 từ ngày 09/02-11/02/2018 Ăn đề 81 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 06/02-08/02/2018 Ăn đề 75 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 03/02-05/02/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 31/01-02/02/2018 Ăn đề 73 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 28/01-30/01/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 25/01-27/01/2018 Ăn đề 83 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :13 15 16 17 18 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 83 84 86 87 89 từ ngày 24/01-26/01/2018 Ăn đề 57 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  từ ngày 21/01-23/01/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  từ ngày 18/01-20/01/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  từ ngày 15/01-17/01/2018 Ăn đề 09 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  từ ngày 13/01-15/01/2018 Ăn đề 21 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  từ ngày 11/01-13/01/2018 Ăn đề 77 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  từ ngày 08/01-10/01/2018 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  từ ngày 07/01-09/01/2018 Ăn đề 57 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  từ ngày 06/01-08/01/2018 Ăn đề 89 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  từ ngày 03/01-05/01/2018 Ăn đề 05 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  từ ngày 01/01-03/01/2018 Ăn đề 31 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  từ ngày 29/12-31/12/2017 Ăn đề 59 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  từ ngày 26/12-28/12/2017 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 23/12-25/12/2017 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 20/12-22/12/2017 Ăn đề 21 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 17/12-19/12/2017 Ăn đề 18 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 từ ngày 14/12-16/12/2017 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 13/12-15/12/2017 Ăn đề 72 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 10/12-12/12/2017 Ăn đề 49 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 08/12-10/12/2017 Ăn đề 92 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 16 61 26 62 45 54 82 28 47 74 58 85 57 75 23 32 56 65 83 86 từ ngày 05/12-07/12/2017 trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 23 24 25 26 28 41 42 43 47 48 62 63 64 65 66 32 34 35 36 38 từ ngày 02/12-04/12/2017 trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 23 24 25 26 28 41 42 43 47 48 70 71 72 73 78 83 84 85 86 89 từ ngày 29/11-01/12/2017 trượt

soi cầu miền bắc , một số cầu lô đẹp ngày 26/11

Soi cầu miền bắc ngày hôm nay chúng tôi sẻ cung cấp cho các bạn một số cầu lô đẹp , những cầu lô cầu đề mà chúng tôi đưa ra dựa trên các phần mền thống kê xác suất với độ chính xác tương đối cao , với hy vọng có thể giúp được các bạn trong việc lựa chọn những con số may mắn mỗi ngày , chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống

Cầu lô miền bắc ngày 26/11

+ Cầu lô bạch thủ : 72 lót 74

+ Cầu lô song thủ : 15 51 , 58 85

+ Cầu lô xiên 2 : 15-72 , 85-97

+ Cầu đề đẹp : đầu 3 đuôi 8

Thống kê lô gan 26/11

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
– Cặp số 11 ra ngày 13/11/2017 đến ngày 25/11/2017 chưa ra là 12 ngày
– Cặp số 65 ra ngày 12/11/2017 đến ngày 25/11/2017 chưa ra là 13 ngày
– Cặp số 83 ra ngày 08/11/2017 đến ngày 25/11/2017 chưa ra là 17 ngày

Lô gan là những con lô gan lỳ nên khả năng về là rất thấp , ngoài những con lô gan các bạn cũng không nên chơi những con lô lên tốp rồng bạch kim nhé :