Đăng KýĐăng Nhập

thống kê soi cầu rong bach kim ngày 16-01-2017

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 92 ra ngày 05/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 53 ra ngày 04/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 11 ra ngày 04/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 12 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 35 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 94 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 13 ra ngày 02/01/2017 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 50 ra ngày 31/12/2016 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 16 ra ngày 30/12/2016 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 25 ra ngày 28/12/2016 đến ngày 16/01/2017 chưa ra là 19 ngày
Tắt[x] Hiện...