STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Bể nước 62 - 81
2 Bể nước ăn 45 - 62 - 21
3 Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
4 Bến xe 58 - 98
5 Bếp củi cháy to 96 - 21
6 Bếp đun 40 - 49
7 Bếp lò 43 - 63 - 83
8 Bẹp lốp xe 58 - 98
9 Bếp lửa 20 - 25 - 54
10 Bị bỏng lửa 69 - 80
11 Bị bỏng nước sôi 02
12 Bị bỏng vào đùi 17 - 71
13 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
14 Bị bỏng vào tay 17 - 21
15 Bị con gái bắt nạt 65 - 07
16 Bị đấm 58
17 Bị đánh bằng dao 01 - 12
18 Bị đánh bất ngờ 91 - 41
19 Bị ghép tội 46 - 73 - 21
20 Bị giật dây chuyền 65
21 Bị giật đồng hồ 06 - 41
22 Bị kẻ thù dọa 39 - 72
23 Bị mẹ chửi 16 - 37
24 Bị mẹ chửi rủa 83 - 97
25 Bị phạt 51 - 56
26 Bị tấn công 02 - 05
27 Bị thủ tiêu 06 - 14
28 Bị thương 03 - 90 - 63
29 Bị trấn lột 84 - 85
30 Bị vây đuổi 83 - 38