STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Xích mích với bạn 06
2 Xiên cá rô 03 - 05 - 50
3 Xóm cũ 64 - 47
4 Xung phong 92 - 94
5 Yêu 75 - 70
6 Yêu đương 24 - 87 - 86