STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Bàn thờ 15 - 43 - 46 - 95
2 Bàn thờ bị đổ 05 - 55
3 Bàn thờ nghi ngút 89 - 98
4 Băng đạn 32
5 Bằng lòng đồng ý 52 - 32
6 Bánh dày 85
7 Bánh mì đen 35 - 54
8 Bánh ngọt 52 - 02
9 Bánh pháo 34
10 Bánh tẩm bột rán 53 - 65
11 Bánh xe 82
12 Báo 26 - 62
13 Bao diêm 65
14 Bảo lãnh đỡ đầu 86
15 Bảo vật 06 - 31 - 63 - 82
16 Bắp cải 50 - 52
17 Bắp ngô 85 - 35 - 53
18 Bát 31 - 38
19 Bắt bớ 05 - 19
20 Bắt cá ở suối 45
21 Bát đĩa 85 - 87
22 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56
23 Bật lửa 07 - 70 - 75
24 Bất lực 26 - 32
25 Bát ngọc 30 - 70
26 Bát nhang 02 - 52 - 24
27 Bắt rận cho chó 93 - 83
28 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
29 Bè gỗ 19 - 69
30 Bẻ ngô 53 - 35