STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Áo của vợ 09 - 19 - 91
2 Áo dài nữ 64 - 46
3 Ao hồ sông ngòi 38 - 93 - 54
4 Áo hoa 22 - 33
5 Áo len 34 - 84
6 Áo lót 09 - 59
7 Áo mưa 87 - 42 - 07 - 67
8 Áo tây 00 - 04
9 Áo thể thao 43 - 34
10 Áo trẻ em 01 - 00 - 05
11 Ao ước 25 - 52
12 Áo vét 95 - 54 - 59
13 Ba ba 76
14 Ba bố con ăn no 19
15 Bà chết sống lại 93 - 96
16 Bà chửa 09, 29, 39
17 Bà già trẻ em 14 - 41
18 Bà vãi 36 - 76
19 Bãi biển 25 - 93
20 Bãi cá 95 - 83
21 Bài có tứ quý 63 - 64
22 Bãi tha ma 78 - 87
23 Bàn ăn bầy đẹp 06
24 Bàn ăn dọn sạch 42 - 46
25 Bắn bị thương 48
26 Bàn cờ 14 - 54 - 74 - 94
27 Bắn cung tên 77 - 72
28 Bán hàng 18 - 28 - 98
29 Bạn hiền 38 - 83
30 Bán nhẫn vàng 67