Bảng xếp hạng đánh giá tín nhiệm của các thành viên GVCS. Giúp các thành viên củng cố niềm tin vào vận may của mình.
NickName Thông tin Tín nhiệm
admin

admin

Gia nhập: 10/04/2017
Bị thích: 10
Theo dõi: 0
1